Hem » Investeringssparkonto

isk kontoSparformen investeringssparkonto (ISK) infördes år 2012 för att göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier och investeringsfonder. Med ett ISK behöver du inte deklarera försäljningar, vinster och förluster till skatteverket, utan du betalar istället skatt baserat på dina insättningar och värdet av tillgångarna i ditt investeringssparkonto. Detta används för att räkna fram en schablonintäkt, och det är denna schablonintäkt som du betalar skatt på.

Med ett ISK konto behöver du varken ange kapitalvinster eller utdelningar i din inkomstdeklaration, men du kan inte heller göra avdrag för förluster. Däremot kan kapitalförluster och ränteutgifter du haft utanför ISK dras av mot den skattepliktiga schablonintäkten.

Viktigt att tänka på är att du kommer att vara skattepliktig oavsett om värdet på tillgångarna i ditt ISK har ökat eller minskat jämfört med föregående år.

Det finns många olika företag som erbjuder ISK konton och det är viktigt att jämföra konton och sedan välja ett konto som passar dig.  Det finns pengar att spara genom att ta sig tiden att hitta bästa ISK för dig.

Är ISK det samma som en kapitalförsäkring?

Nej, det finns många stora skillnader mellan att spara i ISK och att köpa en kapitalförsäkring. Att de båda schablonbeskattas ska inte tolkas som att de är snarlika sparformer.

Kapitalförsäkringar säljs av försäkringsbolag, medan ISK tillhandhålls av banker och liknande. Med en kapitalförsäkring äger du inte de aktier, fondandelar etcetera som ingår i försäkringen utan du har bara en monetär fordran på försäkringsbolaget. Med ett ISK äger du aktierna, fondandelarna och övriga tillgångar precis som i en aktiedepå.

En kapitalförsäkring är vanligen utformad så att den betalar ut till en angiven förmångstagare om den försäkrade avlider. Med ISK ingår istället tillgångarna i dödsboet och ärvs enligt vanliga arvsregler.

spara sparkonto spargris

Hur kan jag sätta in pengar i mitt ISK?

Exakt vilka metoder som är tillgängliga för att göra insättningar till ditt ISK beror på vilket företaget du har ditt ISK hos, så kontrollera alltid vad som gäller innan du väljer vem du ska ha ditt ISK hos.

Om du väljer att ha ditt ISK hos ett företag där du också har ett bankkonto brukar det gå att göra omedelbara överföringar av pengar mellan bankkontot och investeringssparkontot. ISK konton hos stor bankerna är dock ofta dyrare att använda än ISK konton hos nätmäklare såsom Avanza och Nordnet.

En annan mycket vanlig metod är att använda sin internetbank för att göra en överföring till investeringssparkontot. Vanligen brukar det dröja max en bankdag innan pengarna dyker upp i investeringssparkontot.

För dig som vill spara regelbundet kan det vara smart att sätta upp en automatisk överföring från internetbanken eller ordna med autgiro. På så vis kan du se till att nya pengar kommer in på investeringssparkontot en gång per månad, en gång per kvartal, eller något annat intervall som passar just din privatekonomi.