Hem » Investera

Om du har lite pengar över så är det alltid en bra ide att spara eller investera dem. Huruvida du bör investera pengarna eller bara spara dem på ett konto beror på hur mycket pengar du redan har sparat. Det är en bra ide att ha en buffert lätt åtkomliga kontanter. Pengar som genast finns där när man behöver dem. Hur mycket pengar du bör ha sparade på detta sätt beror på hur mycket du sparatjänar och hur stora utgifter du har. Det är en bra ide att ha minst 2 månadslöner  i en kontant reservfond. Det är bra att ha ytterligare 4 månader i lätt likviderade tillgång.  Lätt likviderade tillgångar omfattar t.ex. aktier i större bolag som har hög likviditet. Undvik att investera dessa pengar i riskfyllda aktier.

Jag är mer än medvetet om att detta kan vara svårt att spara ihop och det är mer än jag själv har. Det är dock ett bra mål att ha för att skapa sig en mer finansiell trygg framtid. Om detta låter alltför svårt att uppnå kan ett bra förstamål vara att sätta av 20 000 i ett sparkonto. Detta är tillräckligt för att du skall kunna ersätta en trasig kyl eller tv när den går sönder.

Ett bra mål

Att ha en budget som motsvarar totalt 6 månadslöner med 2 månadslöner i kontanter är ett mål som ofta upprepas av rådgivare både i Sverige och utomlands. Detta mål är designat för att ge dig en stor trygghet i alla situationer. Det är dock upp till dig att bestämma hur mycket pengar du tycker du behöver för oförutsedda utgifter.

När jag säger att du bör ha minst 2 månadslöner sparade så avser detta din netto lön. Dvs. den summa som du får ut efter att alla skatter ha dragits.

Om du har en buffert som du känner dig nöjd med och har betalat av eventuella skulder med hög ränta så bör du investera dina pengar. Om du fortfarande har lån med hög ränta bör du alltid betala av dessa först. Att betala av lån med hög ränta har samma effekt på din ekonomi som att investera dina pengar i något som har samma ränta. Att betala av sina lån är dock helt riskfritt och därmed alltid ett bättre alternativ.

Hur bör man investera sina pengar

Hur du bör investera dina pengar beror på hur lång tidshorisont du har för dina investeringar och vilka dina mål är. Du bör alltid utveckla din egna investeringsplan baserad på dina behov och mål. Generellt kan sägas att du kan ta större risker ju längre tidshorisont du har för dina investeringar. Om du behöver dina pengar om ett år bör du ta väldigt liten risk. Om du istället har ett långsiktig perspektiv kan du ta högre risker eftersom dina investeringar då hinner återhämta sig från eventuella motgångar. Detta innebär dock inte att du skall ta väldigt höga risker och du bör aldrig ha alla dina pengar i hög risk investeringar.

forexJag rekommenderar att du alltid undviker binära optioner, Forex certifikat och andra investeringar med mycket hög risk. Speciellt FOREX skall undvikas då man lätt kan förlora mer pengar än man investerat.

Kom ihåg att alltid diversifiera dina investeringar så att du inte ha alla ägg i samma korg. Detta innebär inte bara att investera i aktier i olika bolag utan också att man investera i olika typer av finansiella instrument.

Utdelningsportfölj

Om du inte vill eller känner dig kompetent att utveckla en egen investeringsplan så rekommenderar jag att du utvecklar en utdelningsportfölj med låg risk. En utdelningsportfölj är ett bra val av flera skäl.

  1. Om du väljer stora bolag så kan de ha låg risk.
  2. De ger dig en inkomst i form av utdelning vid sidan av deras värdetillväxt. Du behöver med andra ord inte sälja aktien för att få pengar.
  3. Du kan utöka din portfölj genom att köpa utdelningsaktier för dina utdelningar.
  4. Du kan med tiden bygga en portfölj som ger dig en lön du kan leva på.

portföljAtt bygga en utdelningsportfölj är i lätt i teorin. Köp aktier i ett antal olika företag som ger hög utdelning. Köp sedan mer aktier när du kan. I verkligheten är det dock betydligt svårare. Det kan vara svårt att hitta lämpliga utdelningsaktier. Det finns dock mycket hjälp att hitta online. Aktiespararna, affärsvälden och en rad andra webbsidor publicerar varje år listor med vilka bolag som delar ut mest pengar. Jämför alltid listor för flera år så du kan se vilka bolag som alltid ger bra utdelning och vilka som bara har ett bra år. Jag rekommenderar även att du tittar på aktier utomlands och inte bara i Sverige.

Fördelar med att investera internationellt

Det finns många fördelar med att bygga en portfölj som innehåller både svenska och utländska aktier. De viktigaste fördelarna är:

  • Det ger dig tillgång till många fler utdelningsaktier att välja mellan.
  • Du kan hitta aktier med högre utdelning.
  • Du kan bygga en portfölj med en högra avkastning än annars möjligt.
  • Genom att investera i flera länder kan du minska din portföljs riskprofil.
  • Det är inte ovanligt att Amerikanska och Kanadensiska aktier betalar ut sin utdelning kvartalsvis. Detta innebär att du får pengar varje kvartal istället för bara en gång om året.