Hem » Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Det vi i dagligt tal ofta kallar nobelpriset i ekonomi är i själva verket inte något av de äkta nobelpris instiftade av Alfred Nobel, utan ett pris i ekonomisk vetenskap som skapades av Sveriges Riksbank år 1968 i samband med att Riksbanken firade sitt 300-årsjubileum. Det delas ut i Stockholm samtidigt i samma ceremoni som de äkta nobelprisen i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, och litteratur, och prisutdelningen hanteras av Nobelstiftelsen.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minneMottagaren eller mottagarna av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne erhåller en medalj, ett diplom och en pengasumma. År 1969, när priset delades ut för första gången, bestod pengasumman av 375 000 kronor som fördelades över de två mottagarna. År 2021 uppgick beloppet till 10 miljoner kronor, varav hälften gick till David Card och den andra hälften delades av Joshua Angrist och Guido Imbens.

Sedan år 1969 har Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne gått till ekonomer inom många olika fält, till exempel makroekonomi, mikroekonomi, ekonometri, internationell ekonomi, finansiell ekonomi och spelteori.

Exempel på pristagare

1981: James Tobin (Yale University)

År 1981 gick priset till James Tobin, för hans analys av finansiella marknader och dessas samband med utgiftsbeslut och därmed sysselsättning, produktion och prisutveckling.

1985: Franco Modigliani (Massachusetts Institute of Technology)

Franco Modigliano fick priset år 1985 för sina grundläggande analyser av sparande och finansiella marknader.

1990: Harry M. Markowitz (City University of New York), Merton M. Miller
(University of Chicago) and William F. Sharpe (Stanford University)

År 1990 delades priset av tre personer som alla genomfört pionjärinsatser inom teorin för finansiell ekonomi.

1997: Robert C. Merton (Harvard University) och Myron S. Scholes (Stanford University)

År 1997 gick priset till Robert C. Merton och Myron S. Scholes för den metod de utvecklat för att avgöra värdet på derivatinstrument. De utvecklade metoden ihop med Fischer Black, men han avled 1995.

När delades det första priset ut?

Första gången Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne delades ut var år 1969, då utmärkelsen gick till Ragnar Anton Kittil Frisch (Norge) och Jan Tinbergen (Nederländerna) för deras utveckling av användning av dynamiska modeller för analys av ekonomiska förlopp.

Vem utser pristagarna?

Vem som ska få Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne avgörs av Kungliga Vetenskapsakademien, samma organisation som utser nobelpristagarna i fysik och kemi.

  • Pristagaren eller pristagarna utses i början av oktober varje år.
  • Nomineringsproceduren sköts av Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Är prissumman mindre än för de äkta nobelprisen?

Nej, den som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne får samma belopp som de respektive mottagarna av de fyra nobelpris som delas ut i Stockholm.

Precis som för de äkta nobelprisen kan prissumman delas upp mellan flera mottagare.

Delas priset ut av kungen?

Ja, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne överlämnas av den svenska regenten i samma ceremoni som för de fyra nobelpris som delas ut i Stockholm.