Hem » Skuldfritt liv

Privatlån

Ett privatlån är ett blancolån där låntagaren är en privatperson. Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. Långivaren får alltså inte någon pant för lånet. På så vis skiljer sig blancolånet från till exempel pantbankens lån och att låna med en fastighet, bil eller båt som säkerhet.

privatlån

En fördel med privatlån är att långivaren (t ex banken) inte brukar bry sig nämnvärt om vad du tänker göra med pengarna – de vill bara försäkra sig om att du är kapabel och villig att amortera och betala ränta i enlighet med låneavtalet. När man till exempel tar ett billån och sätter bilen som säkerhet kan långivaren ha många krav på hur pass värdefull bilen måste vara, att man måste köpa den från en licensierad bilhandlare, att den måste hållas försäkrad på ett visst sätt, och så vidare. Med ett privatlån slipper man den typen av inskränkningar.

En annan fördel är att du kan låna 100% av köpesumman (om din ekonomi tillåter). När man till exempel lånar pengar för att köpa en bostad med bostaden som säkerhet för lånet finns regler som gör att man inte får låna 100% av köpesumman, utan måste skaffa fram mellanskillnaden på annat vis. För billån och båtlån brukar långivarna tillämpa liknande rutiner, inte för att de måste på grund av lag utan för att de vill se till att det finns viss marginal mellan lånebeloppet och pantens värde. Att få låna max 80% av köpesumman är vanligt. Men ett privatlån uppstår inte det problemet, eftersom långivaren bara tar hänsyn till din uppskattade återbetalningsförmåga. Har du en bra och välskött ekonomi och vill låna 150 000 kronor för att köpa något som kostar 150 000 kronor är det inte något problem.

Är det dyrt med privatlån?

Villkoren varierar rejält mellan olika privatlån, så det gäller att granska olika erbjudanden innan man tackar ja till något. Din ekonomiska situation kommer att spela roll för hur pass bra villkor du erbjuds, men rutinerna varierar också mellan olika långivare så om tio olika långivare får exakt samma information om dig och din ekonomi kan det hända att du får tio erbjudanden som alla skiljer sig något från varandra vad gäller ränta, avgifter, med mera.

Om ett privatlån blir dyrare än ett lån med säkerhet (t ex billån och båtlån) beror på omständigheterna. Därför är det viktigt att man som konsument gör sig omaket att granska alternativen i sömmarna istället för att tacka ja till första erbjudandet. Många företag som säljer bilar och båtar har ett samarbete med någon viss långivare och vill gärna förmedla ett lån, men det är inte alls säkert att just detta lån är det mest förmånliga du kan få.

Vad man däremot kan säga med tämligen hög säkerhet är att när man köper en fastighet och sätter fastigheten som säkerhet för ett bottenlån kan man få en betydligt lägre räntenivå än vad som är normen för privatlån, så jämfört med fastighetshypoteket är privatlånet dyrt. Privatlånen tenderar också att vara mycket mindre och ha kortare återbetalningsplaner.

Skaffa en plånbok för dina bitcoins

bitcoin walletEn bitcoin-plånbok är en förvaringsplats för den information som gör att dina bitcoins går att använda. När du vill ta emot bitcoins, till exempel för att du har valt att investera i bitcoins eller för att någon ger dig betalt i bitcoins, används data i plånboken för att generera en adress som är nödvändig för att transaktionen ska kunna genomföras. Det samma gäller när du vill föra ut bitcoins från din plånbok, till exempel för att du ska betala någon, har sålt bitcoins direkt till någon eller vill sätta in bitcoins på en handelsplats online. I din plånbok ligger en slags digital nyckel och denna behövs för att genomföra inkommande och utgående transaktioner. Det är med hjälp av denna nyckel som du bevisar att du har rätt att ta emot och skicka iväg bitcoins.

Olika sorters plånböcker för Bitcoins

Att välja bitcoin-plånbok med omsorg är därför att rekommendera. Här är några olika alternativ, som alla kommer med sina egna fördelar och nackdelar.

Ladda hem en digital plånbok till din dator eller mobiltelefon

Du laddar hem ett datorprogram (plånboken) och installerar den i din dator eller mobiltelefon. Fördelen är att du har stor kontroll över plånboken. En av nackdelarna är att du kan bli av med din plånbok, och därmed dina bitcoins, om någon händer med enheten, till exempel stöld, brand eller datorkrasch. Du blir också bunden till att använda just den här enheten för alla transaktioner, vilket kan vara både en nackdel och en fördel beroende på hur man ser på saken.

Lägg din plånbok hos någon annan

Det finns företag som låter dig förvara din plånbok på deras server. En av fördelarna är att du kan logga in och använda din plånbok, och därmed också dina bitcoins, från vilken dator eller mobiltelefon som helst så länge den är uppkopplad mot internet. Om din egna dator kraschar eller du får din mobiltelefon stulen drabbar det inte plånboken som ligger på en företagsserver i någon annan del av världen. Nackdelen är förstås att du blir beroende av detta företag. Är de ärliga och seriösa? Har de själva ett tillräckligt bra skydd mot serverkrascher och liknande? Hur ser det ut juridiskt och politiskt i landet där de har servern placerad?

Extern bärbar plånbok

Vissa användare av bitcoins föredrar en extern plånbok som de enkelt kan bära med sig. Man kan till exempel spara ned datan på ett USB-minne eller till och med använda sig av pappersutskrifter för att lagra informationen.

Exempel på företag som säljer fysiska plånböcker för bitcoins är Trezor, KeepKey och Ledger Nano.

Vad är hypoteks lån

Hypotek (hypotekarisk pant) är en form av säkrat lån där den pant som står som säkerhet för lånet inte överlämnas till långivaren. Istället får långivaren någon annan form av bevis för att objektet är satt i pant för lånet. Det kan till exempel röra sig om att ett fysiskt pantbrev överlämnas till långivaren eller att inteckningen registreras i ett myndighetsregister.

Både fast egendom och lös egendom kan användas som hypotekarisk pant. Exempel på panter som man inte brukar överlämna till långivaren är fastigheter, tomträtter, bostadsrätter, företag, bilar, motorcyklar, skepp och luftskepp. Istället använder man sig av olika hypotekslösningar, till exempel fastighetshypotek, företagshypotek, skeppshypotek eller luftskeppshypotek.

Fastighetshypotek

I Sverige används huvudsakligen digitala datapantbrev istället för de gamla fysiska pantbreven. Det är Lantmäteriet som handhar registret över datapantbreven och registrerar när en långivare har panträtt i en fastighet. Detta sker i Pantbrevssystemet (PBS).

Om du som fastighetsägare har ett gammalt fysiskt pantbrev för din fastighet kan du vända dig till Lantmäteriet för att få det omvandlat till ett datapantbrev som införs i Pantbrevssystemet (PBS).

Alla stora banker och kreditinstitut som beviljar lån med fastigheter som säkerhet (fastighetshypotek) i Sverige är anslutna till PBS. Exempel på andra aktörer som är anslutna är Kronofogdemyndigheten, de stora försäkringsbolagen och stora fastighetsbolag.

Fastighetshypotek är mycket vanligt förekommande i Sverige och i skrivande stund finns det 11,9 miljoner datapantbrev registrerade i Pantbrevssystemet. Det är fler än vad det finns invånare i landet. Det är möjligt att skapa flera pantbrev för samma fastighet, pantbreven är då rangordnade så att den långivare som har det högst rankade pantbrevet som pant har bäst rätt, och så vidare. I vissa fall kan detta innebära att den långivare som erbjuds ett lägre rankat pantbrev som pant kräver en något högre ränta för att kompensera sig för den ökade risk det innebär att ha ett lägre rankat pantbrev som säkerhet för lånet.

Om du är fastighetsägare och vill se den information som finns registrerad om din fastighet i PBS kan du vända dig till Lantmäteriet för att få ett kostnadsfritt registerutdrag skickat till dig. Observera att du inte kan beställa åt någon annan – informationen i Pantbrevsregistret är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §. Registerutdragen innehåller bland annat information om vilket eller vilka datapantbrev som är registrerade på fastigheten och vem eller vilka som är innehavare av dessa pantbrev.

Exekutiv auktion av pantsatt fastighet

Om en person inte uppfyller sina ekonomiska skyldigheter kan Kronofogde eller domstol besluta om att utmäta personens ägodelar. Detta innebär att de säljs och att pengarna de inbringar går till att kompensera fordringsägarna (borgenärerna).

Om en fordringsägare har panträtt i en fastighet innebär detta att fordringsägaren jämfört med övriga fordringsägare har bättre rätt till de pengar fastigheten inbringar vid försäljning. När fastigheten säljs kommer inkomsten alltså i första hand användas för att kompensera panträttsinnehavaren – det är bara om det blir några pengar över utöver detta som det finns möjlighet för övriga fordringsägare att få något.

Det är bland annat på grund av detta som långivare så gärna vill ha panträtt. De vet att om låntagaren inte uppfyller sina skyldigheter finns möjlighet att driva fram en tvångsförsäljning av det pantsatta föremålet, och de pengar som kommer in kommer i första hand gå till att kompensera panträttsinnehavaren. Långivarens risk blir därför lägre.

Vid fastighetshypotek brukar man få låna betydligt mer pengar än vad som skulle ha godkänts om man inte haft en fastighet att sätta om pant för lånet. Fastighetshypotek brukar innebära att man får låna mycket pengar, med låg effektiv ränta och lång avbetalningstid – eftersom den ekonomiska risken för långivaren är så låg jämför med andra sorters kreditgivning.

Du kan läsa mer om exakt hur detta utmätningsförfarande fungerar här.

Regelverk

I Sverige finns strikta regler för hur det ska gå till när den fastighet mäts ut och säljs på exekutiv auktion. En exekutiv auktion förrättas på uppdrag av en exekutiv myndighet eller av den exekutiva myndigheten själv. Reglerna om utsökning måste följas, se särskilt 8 – 12 kapitlet i Utsökningsbalken. En exekutiv auktion måste till exempel kungöras i förväg i enlighet med vissa regler.

Att tänka på innan man tar ett litet lån

Många lägger mycket mer energi på att hitta rätt lån om de skall låna mycket pengar än vad de gör om de bara skall låna lite pengar. Det är lätt att tänka att det inte finns så mycket pengar att spara på att leta reda på rätt lån om man bara vill låna lite pengar. Detta är ett stort misstag. Man kan spara mycket pengar genom att välja rätt lån även om man bara vill låna lite pengar. De potentiella procentuella besparingar som man kan göra genom att välja rätt litet lån är mycket större än när man väljer stora lån. Räntor, aviavgifter och uppläggningsavgifter påverkar priset på olika lån kraftigt.

Låt oss ponera att du behöver låna 4000 kr. Om du vill låna en så liten summa så har du ett stort antal olika typer av lån som du kan använda dig av. De olika typerna har olika fördelar och nackdelar. Vissa är bättre val i vissa situationer medan andra typer av lån är bättre i andra situationer. Ett exempel på en faktor som påverkar vilket lån som är det bästa alternativet för dig är hur länge du behöver låna pengarna. Kan du betala tillbaka pengarna relativt snart eller måste du låna pengarna över en längre tid.

Om du vill låna 4000 kr kan den totala prisskillnaden mellan det bästa och det sämsta lånet ofta vara uppemot 1000 kr eller tom mer.

Här nedan kommer jag att titta lite närmare på de olika för och nackdelarna som en rad olika typer av lån erbjuder.

SMS Lån

SMS-lån har bara en fördel. Att man kan få tillgång till pengarna snabbt. De skall inte användas när man kan använda ett annat alternativ istället. SMS-lån är aldrig det billigaste eller bästa valet. Men det kan ibland vara det enda valet. SMS lån marknadsförs ibland som räntefria lån så länge man betalar tillbaka dem inom 30 dagar. Detta är dock en sanning med modifikation. De har ofta en dyr uppläggningsavgift som gör dem till dyra alternativ även om de är räntefria. Välj en annan typ av lån om du kan.

Om du måste ha pengar snabbt och inte har något annat val än ett SMS lån så skall du ta dig tid att jämföra lån innan du väljer vilket du skall ansöka. Fem minuter på en jämförelsesida kan spara dig hundralappar.

Kreditkort

Kreditkort kan vara ett mycket billigt val om du bara behöver ett kortfristigt lån. Det finns en rad olika kreditkort som ger 30 eller 60 dagars räntefri kredit. Att använda dessa kredit är helt gratis om man betalar tillbaka pengarna inom den avsedda perioden. Så snart man har betalt av skulden kan man utnyttja kreditutrymmet igen med 30 eller 60 nya räntefria dagar. Kreditkort har ett dåligt rykte och ses ofta som en dyr form av kredit men om man använder kreditkort på rätt sätt så kan de vara den absolut bästa typen av kredit. Den finns där när man behöver den, man behöver inte ansöka om ett lån och den kan vara helt gratis.

Om du vill kunna använda detta alternativ skall du ansöka om ett bra kreditkort med 60 räntefria dagar så snart som möjligt så att du har det när du behöver en kredit. När du behöver en kredit är det för sent att ansöka eftersom det ofta kan ta relativt lång tid innan man får sitt nya godkända kort.

Kontokredit

Kontokredit fungerar väldigt mycket som ett kreditkort. Det är en kredit som är godkänd i förväg och som finns på ditt konto och som du kan utnyttja om du behöver extra pengar. Det är mycket vanligt att du kan utnyttja krediten helt gratis så länge du betalar tillbaka pengarna inom 30 dagar. En kontokredit kan vara mycket bra. Det kan ta tid att få en kredit godkänd så om du vill ha en kontokredit så skall du ansöka om en redan idag så att den finns där när du behöver den.

Pantbanken

Pantbanken kan vara ett bra alternativ om du har något av värde som du kan pantsätta. Fördelen med pantbanken är att du inte riskerar att få betalningsanmärkningar om du inte kan betala tillbaka lånet. Om du inte kan betala tillbaka lånet så förlorar du helt enkelt bara äganderätten till det objektet som du pantsatte. Pantbanken säljer din pant för att få tillbaka sina pengar. Om du lånar pengar hos pantbanken så riskerar du med andra ord inte att du får ekonomiska problem senare.

Ett problem med att använda sig av pantbanken är dock att lånetiden är relativt kort och att lånen är relativt dyra att använda sig av om man vill lösa ut sin pant igen.

Privatlån

Privatlån kan vara ett mycket bra alternativ om du behöver ett lån över en längre period och kan vänta några dagar tills lånet är godkänt och pengarna finns på ditt konto. Privatlån är inte snabblån så de är inte ett bra alternativ om du behöver pengarna så snart som möjligt.

Privatlån baseras på din inkomst föregående år och hur mycket du kan låna varierar dramatisk beroende på din inkomst och vilket bolag du väljer. Det finns flera bolag som låter dig låna flera hundra tusen. Minst möjliga belopp som man får låna varierar från 1000 kr till 5000 kr beroende på vilket bolag du väljer. Det kan vara svårt att få ett privatlån om du har betalningsanmärkningar men det finns bolag som är villiga att låna ut pengar trots enstaka betalningsanmärkningar. Du får inte låna om du har alltför många betalningsanmärkningar. Om du har betalningsanmärkningar får du räkna med att betala en högre ränta än du annars skulle göra.

Lån utan kreditupplysning

Säkrade lån utan kreditupplysning

Enklaste sättet att få ett lån utan kreditupplysning är att ansöka om ett säkrat lån, det vill säga ett lån där du ställer något tillräckligt värdefullt som pant för lånet. Runt om i Sverige finns det pantbanker som beviljar lån helt utan kreditupplysning. De värderar det föremål du vill pantsätta och låter denna värdering ligga till grund för hur mycket du får låna.

För stora säkrade lån, till exempel bolån med bostaden som pant, är det dock inte tillåtet för långivare att bevilja lånen utan föregående kreditupplysning eller annan form av kreditbedömning. Enligt svensk lag är det inte tillåtet för låneföretag att bevilja stora och/eller långfristiga lån utan att först göra en bedömning av låntagarens betalningsförmåga. Det är alltså inte tillåtet att bara titta på vad panten är värd, utan långivaren måste göra någon form av bedömning av låntagarens ekonomiska förutsättningar, och som grund för denna bedömning ligger i princip alltid information från ett kreditupplysningsregister.

Osäkrade lån utan kreditupplysning

Om du vill ha ett osäkrat lån (blancolån) utan kreditupplysning är dina valmöjligheter tämligen begränsade, och du kan räkna med att få betala en hög effektiv ränta. Ett osäkrat lån är ett lån utan pant, så långivaren är helt beroende av din återbetalningsförmåga. Därför är det få långivare som är villiga att bevilja blancolån utan att först inhämta information från ett kreditupplysningsregister. Du kan hitta en lista över sådana bolag på denna sida.

Det finns långivare som beviljar blancolån utan kreditupplysning, men det rör sig nästan alltid om mycket små lån med hög ränta och mycket kort lånetid. Något bättre villkor kan man få om man vänder sig till en långivare som man redan har ett etablerat förhållande med – en långivare som man har lånat hos förr och skött avbetalningen till punkt och pricka. När det finns en sådan klienthistorik är det inte helt ovanligt att långivaren struntar i att göra en ny kreditupplysning.

Är det så att du vill undvika kreditupplysning för att slippa få en omfrågeuppgift registrerad? I så fall kan det vara idé att vända dig till någon av de långivare som hämtar sin kreditupplysningsinformation från kreditinformationsföretag som inte delar sin info med andra kreditinformationsföretag. Ett exempel på ett sådant kreditinformationsföretag är Creditsafe. När långivaren hämtar information om dig hos Creditsafe skickas det inte ut någon information om detta till andra kreditupplysningsregister. Creditsafe lämnar inte heller ut information till långivaren om att andra långivare tidigare gjort kreditupplysning på dig hos Creditsafe. All sådan information är helt konfidentiell.

P2PL online

Peer-to-peer lending (P2PL) online är ett koncept som vuxit fram på senare år. Det finns sajter online där privatpersoner som vill låna ut pengar kan titta på profiler från privatpersoner som vill låna pengar, och välja om de vill låna ut till någon av dem. Här sker vanligen inte någon traditionell kreditupplysning där information hämtas från ett kreditupplysningsregister, utan andra metoder brukar användas. Det förekommer till exempel att långivarna kan ta del av låntagarnas aktivitet i sociala media för att bilda sig en uppfattning om deras kreditvärdighet. Långivare kan också sprida sina risker genom att inte bevilja kompletta lån.

Exempel: Frida vill låna ut 10 000 kronor mot 5% effektiv årsränta. Istället för att låna ut 10 000 kronor till en enda person, letar Frida upp tio olika personer på P2PL-sajten som alla har angett att de är villiga att betala den räntesatsen. Frida lånar ut 1 000 kronor till var och en av dem, och sprider därmed ut sin risk istället för att lägga alla ägg i samma korg.

Det är skillnad på lån och lån

Mitt långa arbete med att förbättra min ekonomi har inte gått obemärkt förbi bland mina vänner. Från att aldrig ha råd till något och göra spontana dumköp till att helt plötsligt ha ett sparande och betydligt mer pengar att röra mig med. En god vän till mig bad mig om hjälp för hans månad gick helt enkelt inte runt och han tyckte att det bara blev sämre, framför allt för att hans lån blev både fler och dyrare hela tiden.

Jag måste erkänna att jag kände mig stolt och lite smått viktig när min gode vän bad mig om hjälp och självklart så ställde jag upp för att titta på hans ekonomi. Mycket riktigt så var det stora problemet alla lånen. Visst, han gjorde precis som mig, dumma spontanköp och hundratals små korttransaktioner för godis, nöjen och annat smått meningslöst. ”Många bäckar små blir till en stor å” som jag sa till honom.

Extremt dyra lån

Lånen var extremt dyra när jag räknade på det, till och med dyrare än de lån jag hade. Problemet var att lånen inte var så dyra rent initialt, men efter att ha förlängt dem x-antal gånger så blev de dyrare. Dessutom hade min gode vän tagit nya lån för att betala de gamla, utan att egentligen räkna på om det skulle bli billigare för honom.

Totalt fanns det 6 st smslån på ca 50.000 kr och de kostade honom ca 6000 kr i månaden! Eftersom kreditvärdigheten inte var tillräckligt bra så kunde han inte få ett privatlån godkänt, för genom ett samlingslån så hade vi kunnat sänka månadskostnaden med många tusen kronor.

Det tåls att jämföras

merpengaroverLånen var tvungna att betalas och det fanns inte tillräckligt med pengar på hans konto för att lösa situationen. Eftersom vi inte fick ansökningar godkända hos de större bankerna så var vi därför tvungna att börja jobba oss ur läget sakta men säkert. Till min förvåning så lyckades vi förändra min väns ekonomi en hel del genom att bara byta till ett annat smslån.

Vi började med att försöka hitta ett billigare smslån på en jämförelseportal. Efter mycket letande och räknande så lyckades vi baka in hela skulden i två nya smslån som tillsammans blev att kosta 1971 kr / månad. Ja du läste rätt, vi sänkte månadskostnaden för alla lån från ca 6000 kr till 1971 kr!

  • Lån 1: 25.000 kr – 796 kr / månad i 5 år
  • Lån 2: 25.000 kr – 1175 kr / månad i 2 år

Slutsats och långsiktighet

Flera små lån leder till en hög månadskostnad då det är många lån som ska betalas samtidigt. Att sänka antalet lån kan sänka månadskostnaden rejält, även om inte räntan är mycket lägre, speciellt om man kan få ett lån med längre betalningstid än tidigare.

Enda nackdelen med att göra så här är att lånen ofta blir dyrare i slutändan samt att det tar tid att bli helt skuldfri. Men det är en bra lösning om man möjligt kan få ekonomin att gå ihop, för att slippa inkasso och betalningsanmärkningar. Sedan får man tid och utrymme för att sakta men säkert strukturera om sin ekonomi och komma på sundare fötter.

Om man gör ett gott arbete med ekonomin så kan man också betala av mer än vad man behöver vissa månader, för att bli skuldfri snabbare.

Månad 12

Beklagar att det har dröjt 3 månader sedan min senaste uppdatering. Jag har officiellt fått ett nytt jobb som en del av det internationella arbetslaget. Vi ansvar för leverans och installation av våra produkter och mjukvara utanför Sverige. Vi har inget direkt arbetsområde utan delar av vår grupp far ditt vi behövs. Ofta med kort varsel. Under de senaste två månaderna har jag arbetat i Saudiarabien venezuellaoch Venezuela. Två intressanta men mycket olika upplevelser i stark kontrast. Saudiarabien är en torr öken medan venezuelan till stor del är täckt av regnskog. Venezuela var speciellt en unik upplevelse då jag fick tillfälle att se väldigt mycket jag aldrig hade förväntat mig att få se såsom Krokodiler, anakondor, aror, jaguarer, sengångare och jättemyrslokar.

Mitt mål att bli skuldfri och köpa ett hus förblir de samma men mitt liv har till följd av detta projekt förändrats väldigt mycket. Mitt liv är nu mycket bättre än vad det var. Visst jag saknar att ha mycket tid att ta en öl med vänner på den lokala krogen. Men å andra sidan så får jag nu chansen att dricka mojitos på en tropisk strand med andra vänner. Det är en uppoffring som känns mer än värt det och jag får fortfarande chansen umgås med gamla vänner relativt ofta. Nu när jag går ut här hemma och dricker med vänner så känns det som något speciellt. Inte som något som jag gör alltför ofta och som jag egentligen inte har råd med.

Med detta sagt så vet jag inte riktigt hur denna bloggs framtid ser ut. Jag vet att jag p.g.a. mina resor kommer ha svårt att göra regelbundna uppdateringar, Jag vill dock inte ge upp den helt. Jag funderar därför på att sluta med månatliga uppdateringar och istället posta inlägg när jag når vissa milstolpar. På detta sätt kan ni fortfarande se min framsteg samtidigt som jag inte behöver ha dåligt samvete när jag inte hinner uppdatera en månad.

Nu efter ett år har jag lyckats betala av alla mina lån utom mitt studielån. Om jag får fortsätta att jobba mycket utomlands så hoppas jag ha mitt studielån betalt om 6-9 månader. Lite tidigare än jag först trodde.

Jag kommer att uppdatera  bloggen när det händer.

Spar pengar genom att köpa linser online

Det går ofta att spara rejält med pengar genom att köpa kontaktlinser online istället för hos optikern. Det handlar inte bara om att optiker vanligen håller något högre priser, utan också om att en optiker har ett begränsat urval av märken. När man köper linser online kan man jämföra priset för en betydligt större samling linsmärken.

linserAtt köpa billiga linser på nätet är inte det samma som att köpa linser av dålig kvalité. I princip alla de stora linstillverkarna som levererar kontaktlinser till svenska optiker har också kontaktlinser tillgängliga för den som beställer linser på nätet. Man behöver alltså inte nöja sig med sämre kvalité eller tvingas köpa okända märken bara för att man vill beställa sina linser online och få dem levererade hem.

Gå till optikern för att få ett linsrecept – varje år

En sak som man inte bör snåla med som linsanvändare är det årliga optikerbesöket. Det kan kännas onödigt att lägga pengar på en synundersökning när det är så enkelt att bara klicka hem nya linser online, men att börja snåla på den här fronten är inte tillrådligt eftersom det kan leda till syn- och ögonproblem som snabbt kan bli betydligt mer kostsamma än de belopp man sparade in genom att strunta i att gå till optikern.

Synen och ögats form kan förändras från ett år till ett annat, och att din syn har varit stabil under många års tid är inte någon garanti för att den kommer att förbli så. Om man slutar göra synundersökningar och istället bara köper nya linser online år efter år riskerar man att använda linser som inte längre är rätt för ens ögon.

Värt att tänka på är också att en optiker inte bara gör en synundersökning vid ditt besök utan du får också en tämligen genomgående ögonundersökning. Optikern kommer bland annat att kontrollera vilket skick dina näthinnor och hornhinnor är i, och här finns mycket att vinna på att upptäcka skador och andra problem på ett tidigt stadium. Optikern kontrollerar också ditt synfält eftersom ett minskat synfält är ett symptom som kan tyda på till exempel glaukom (grön starr). När glaukom upptäcks på ett tidigt stadium är utsikterna goda att lyckas bromsa sjukdomsförloppet och förebygga allvarliga synskador genom medicinsk behandling.

sparaTvå namn – samma lins

Det är vanligt att optikerkedjor säljer kontaktlinser under sina egna varumärken, trots att kontaktlinserna inte skiljer sig alls från de kontaktlinser som linstillverkaren säljer under sitt eget varumärke.

Linstillverkaren Cooper Visions endagslins Clariti 1 Day heter till exempel iWear Active om du köper den hos en optiker som ingår i kedjan Synoptik. Förpackningarna är olika, men det är samma linser från samma tillverkare. Köper du endagslinsen linsen iWear 1Day från Synoptik kommer den inte från Cooper Vision, utan är linstillverkaren Alcon/Ciba Visions endagslins Focus Dailies. Linser från flera olika tillverkare marknadsförs under Synoptiks varumärke iWear.

Om man är van vid att använda en viss sorts kontaktlins som man brukar köpa hos sin optiker och vill övergå till att beställa dessa kontaktlinser online kan man därför behöva göra en sökning på nätet för att hitta motsvarande kontaktlins ”egentliga” namn, det vill säga det varumärke som linstillverkaren använder.

Månad 9

Det har varit en mycket intressant och rolig månad. Jag har spenderat betydligt mer pengar än jag borde ha vilket tyvärr innebär att jag inte ha kunnat spara så mycket som jag borde ha sparat. Eftersom mina månatliga kostnader har gått ner mycket sen detta projekt började så har jag dock trots detta lyckats göra en relativt stor extra betalning på mina lån.

pizzaJag har saknat relativt mycket från Sverige under min tid i Tunisien och jag har därför köpt relativt mycket som jag annars inte skulle ha köpt. Jag har spenderat upp 3 månaders uppdämt behov. Detta har inkluderat allt från falukorv, till pizza, kanelbullar och prinsesstårta. Jag förväntar mig dock inte att detta behov skall bestå nu när jag är tillbaka.

Min arbetsgivare är mycket nöjd med mitt arbete under tiden i Tunisien. Det verkar just nu mycket troligt att jag kommer få följa med på ett nytt uppdrag i Saudiarabien och det ser även ut som jag officiellt kommer få en bättre arbetstitel, mer ansvar och mer betalt. Detta kommer om det sker innebära regelbundna längre resor och är något jag ser fram emot. Det är dock ett jobb som de flesta lämnar efter några år eftersom det är väldigt svårt att balansera ett familjeliv med all frånvaro. Detta är också krävande eftersom man i princip jobbar 7 dagar i veckan medan man är bortrest. Eftersom jag är singel är jobbet dock en dröm som ger bra betalt och låter mig se världen.

Jag har inte arbetat fullt så mycket extra som jag brukar denna månad eftersom jag behövde villa ett par helger efter jag kom hem. Jag har därför bara tjänat 2900 extra denna månad. Jag har lyckats spara 2300. Detta innebär att jag kan betala av 5200 extra på billånet.

Resultat efter månad 8:

  • 190 600 studieskuld (Ingen betalning)
  • 68 300 Billån (Amortering + 5200 extra)

Totala skulder: 267 600 (total minskning av skulder 121 100)

Månad 8

Ledsen att det har varit länge sedan jag uppdaterade denna blogg. Det var som jag misstänkte svårt att hitta tillfälle att uppdatera bloggen medan jag arbetade utomlands. Jag skall inte säga att jag aldrig hade tillfälle att göra det men det kändes aldrig som en prioritering.

Jag har gjort stora framsteg mot mina mål medan jag har varit borta. Jag kunde spara mycket mer än vanligt då jag inte hade många av mina vanliga utgifter medan jag var utomlands. Jag hade tur och en vän hyrde min bil medan jag var borta. I utbyte mot detta betalade min vän mitt billån under dessa månader. Något vi båda tjänade på.

utomlandsOm jag blir ombedd att arbeta mer utomlands kommer jag att försöka att hyra ut min lägenhet när jag är borta. Detta kan dock eventuellt vara svårt p.g.a. dess relativt ocentrala läge. Om jag kan hitta en mer central lägenhet skulle det vara lättare att hyra ut den och det skulle t.o.m. eventuellt vara möjligt att hyra ut den till företaget som jag jobbar för eftersom de behöver lägenheter för gästarbetare som kommer från utlandet.

Jag kommer inte att detaljrapportera utvecklingen medan jag har varit borta utan nöjer mig istället med att ge dig en allmän överblick om hur situation nu ser ut. Jag har under de senaste 3 månaderna lyckats betala ca 54 000 extra på mina lån. Detta beror på mycket högre inkomster än vanligt och låga utgifter.

Jag har nu bara ett lån att betala av varje månad. Tyvärr är det också den största betalningen, billånet.

Resultat efter månad 8:

  • 190 600 studieskuld (normal avbetalning)
  • 77 000 Billån (Har lyckats betalat av 35 000 extra)
  • 0 personlån (helt avbetald, 19 000 extra)

Totala skulder: 267 600 (total minskning av skulder 112 400)

Allt har gått mycket bättre än jag någonsin vågat drömma om hittills. Jag kan inte förneka att jag har haft mycket tur och fått chanser jag inte kunde ha förutsett. Å andra sidan så tror jag inte att jag skulle ha fått några av dessa chanser om jag inte hade startat detta projekt och försökt ändra mitt liv.